Samarbeidsavtale mellom 

Frivillighetssentralen 

og 

Norsk Folkehjelp Harstad


Frivillighetssentralen:

Telefon: 770 65890

post@fvs-harstad.no

 

Norsk Folkehjelp kjøpte i 2006 en barnepulk som skulle være tilgjengelig for barnefamilier i regionen. Denne har vært plassert på vår hytte på Bjørnhaugen. Å administrere utleie herfra viste seg å være svært tungvint. Vi ble derfor svært positivt overrasket da vi mottok en henvendelse fra Frivillighetssentralen i Harstad om de kunne markedsføre vårt tilbud. Frivillighetssentralen er fast bemannet på dagtid og driver allerede med utlån av ski- og turutstyr.

Styret diskuterte saken, og 21.01.08 ble det inngått en samarbeidsavtale hvor Frivillighetssentralen nå oppbevarer pulken og administrerer utleie av denne.

Tekst: Sverre