- ØVELSE TYR 2010 -

Bjørnefjell stasjon - 03.11.2010

Øvelse Tyr er en fellesøvelse mellom alle etatene i redningstjenesten. Øvelsen arrangeres av Politidirektoratet. Norsk Folkehjelp Harstad hadde deltatt på formøter om øvelsen og var invitert for å utgjøre en liten del av den totale innsatsen.

For å lese mer om øvelsen trykk her. For å se flere av arrangørens bilder fra øvelsen trykk her.

Scenarioet var at et tog hadde sporet av like ved Bjørnefjell Stasjon. Ombord i toget var 70 personer, de fleste av dem ungdommer...

Redningsetatene har blitt kalt ut og arbeider her med evakuering av de skadde. Ambulansepersonellet kom fra Norge. Brannressursene kom fra Kiruna.
De skadde fraktes inn til de ulike samleplassene.
De ulike etatene koordinerer arbeidet.
Bjørnefjell Stasjon. Øverst i bildet ser man toget. Samleplass for kritisk skadde var lokalisert i den røde bygningen øverst til venstre. De skadde som hadde prioritet 2 ble samlet i Sivilforsvarets telt til venstre i bildet. Passasjerer som var lite / ikke skadet ble samlet i Røde Kors sin hytte i midten av bildet.
En rekke ambulanser samlet. Venteplass mannskaper er i midten av bildet. Her stod mannskaper mens de venter på oppdrag. Norsk Folkehjelp stilte med totalt 9 personer, hvorav 5 kom fra Harstad og 4 fra Narvik.
330-skvadronen deltok med et Sea King helikopter.
Hans Jacob klar til innsats.
Fra samleplass mannskaper.
Noen av passasjerene hadde forsvunnet ut i terrenget. Det ble startet ettersøkning etter disse som våre mannskaper deltok i. 

Det som var litt spesielt var at ved denne øvelsen fikk to av våre mannskaper muligheten til å yte innsats på samleplass for skadde. Her gjennomfører lege Mats Gilbert undersøkelse og prioritering av en skadet person.

De skadde fraktes mellom de ulike samleplassene med scooter.
Sivilforsvaret hadde satt opp en rekke oppvarmede telt. Dette teltet var samleplass for skadde med prioritet 2-3.
Den siste av de savnede ble funnet av et Sea King helikopter i 16-tiden. 

Det ble gjennomført en kort evaluering sammen med Røde Kors før vi returnerte. Vi konkluderte nok en gang med at samarbeid mellom de frivillige er svært viktig og samøvelser av denne typen er med på å knytte den frivillige redningstjenesten sammen som en stor samlet ressurs. 

Foto: Øvelsesarrangør og Sverre - Tekst : Sverre