TV-aksjonen 2011 gikk til

Norsk Folkehjelp sitt mineryddingsarbeid

Her kan du lese mer om TV-aksjonen:

www.blimed.no

www.nrk.no/tvaksjonen/

I forkant av arrangementet ble det arrangert skolekonsert den 22.09.2011 for 2000 elever fra 1. til 7. klasse. 

Søndag 23 oktober 2011 ble TV-aksjonen for 2011 gjennomført. 

Under følger bilder fra selve innsamlingsdagen:

Totalt 18 mannskaper fra Norsk Folkehjelp Harstad deltok på innsamlingsdagen. Engasjementet fra våre mannskaper og giverne var stort, og totalt samlet vi inn over 20.000 kr. 
Gjengen samlet i Sparebank1 Nord-Norge hvor opptellingen av pengene foregikk.
Gjengen samlet i Sparebank1 Nord-Norge hvor opptellingen av pengene foregikk.
Tore bistår i arbeidet med å tømme bøssene.
Pengene telles opp og...
... legges i kasser. Totalt ble det samlet inn 428.276,50 kr på bøsser i Harstad.

Avslutningsvis ønsker vi å takke alle som bidro på en eller annen måte. 

Vi sender en stor takk til Johnsen Bil og Toyota Harstad som stillte med biler som ble benyttet på innsamlingsdagen.

Her kan du lese hva media har skrevet om TV-aksjonen:

Harstad Tidende nett 24.10.11

Harstad Tidende nett 23.10.11

Harstad Tidende nett 21.10.11

Mediadekning av skolekonserten:

Harstad tidende nett - Populære Muri

Harstad Tidende nett - Danset for 2000

Harstad Tidende nett - Bildeserie

Harstad Tidende - fra papirversjonen

Hålogalands avis - fra papirversjonen

Foto: Marius B. Staveli - Hålogaland Avis / Ann-Kristin Larssen / Sverre Vigstad  - Tekst: Sverre Vigstad