Temakvelder høst / vinter - 2012 / 2013

24.10.2012 gjennomførte vi kurs i bruk av hjertestarter på kontoret. Her er det Susanne som øver på HLR med hjertestarter. Fem mannskaper deltok denne kvelden.
07.11.2012 møtte 11 personer på depotet for gjennomgang av alt utstyr i forkant av vinterberedskapen. Det som var svært hyggelig her var at mange av de nye medlemmene tok turen innom og fikk en gjennomgang av utstyret vi disponerer. Mye av utstyret ble testet og er nå klar til vintertjenesten.
21.11.2012 ble det gjennomført temakveld om orientering, GPS og ulike søksstrategier i Folkeparken. 
23.01.2013 ble det gjennomført temakveld om snøskred på kontoret. 6-7 personer deltok her og fikk en teoretisk opplæring i ulike typer snøskred, forekomster, risikofaktorer, veivalg, samt innsats i skred.
30.01.2013 ble det gjennomført temakveld hvor vintertjeneste stod i fokus. Kvelden ble gjennomført på "Moalmenningen" som er et myrområde mellom Åsegarden og Sørlia. Takk til grunneier for tillatelse til å benytte området. Seks mannskaper deltok.
I stummende mørke, fikk vi denne kvelden anledning til å teste lysutstyret vårt, som her belyser et område som skal forestille et skredområde.
Tema for kvelden var bruk av sende- / mottakerutstyr, søksmetoder i skred, scooterkjøring / snørekjøring, sosialt samvær og ikke minst god stemning :-).
13.02.2013 ble det gjennomført temakveld om forfrysninger i Folkeparken. 10 mannskaper deltok på kveldens leksjon som omhandlet observasjoner, behandling og ikke minst forebygging.
13.03.2013 ble det gjennomført medlemsmøte på kontoret. 6-7 mannskap deltok. Tema for kvelden var beredskapsarbeidet vår, med særlig fokus på påskeberedskapen.

Tekst: Sverre - Foto: Litt ymse...