Temakveld om 

Kart, kompass og GPS

Den 04. mars ble det gjennomført en to timers temakveld om navigasjon på kontoret. 5 personer deltok. 

Dette var en naturlig repitisjon før vintertjenesten og de store sanitetsoppdragene vi har i Mars; Hinnøyløpet og NM på ski.

Tema for kveldens leksjon var:
  • Kart, symbolbruk, høydekoter, kartforståelse og sikre veivalg
  • Bruk av kompass, krysspeiling, misvisning
  • Posisjonsbestemmelse (lengde / breddgrad, UTM, MGRS). Kartdatum
  • GPS (waypoints, spor og ruter). Hvordan konvertere en posisjon fra lengde/breddegrad til UTM?
  • De nye GPS'enhetene til Norsk Folkehjelp Harstad ble presentert og grundig testet.
  • Bruk av satelittsporingsutstyr (SPOT / InReach)
  • GPS på smartelefoner (muligheter og begrensninger, informasjon om ulike applikasjoner)

Tekst: Sverre - Illustrasjon: Sverre