Temakveld om 

Kart, kompass og GPS

Den 03. april ble det gjennomført en to timers temakveld om navigasjon på kontoret. 8 personer deltok.
Tema for kveldens leksjon var:
  • Kart, symbolbruk, høydekoter, kartforståelse og veivalg
  • Bruk av kompass, krysspeiling, misvisning
  • Posisjonsbestemmelse (lengde / breddgrad, UTM, MGRS). Kartdatum
  • GPS (waypoints, spor og ruter). Hvordan konvertere en posisjon fra lengde/breddegrad til UTM?
  • Bruk av satelittsporingsutstyr (SPOT)
  • GPS på smartelefoner (muligheter og begrensninger, informasjon om ulike applikasjoner)

Tekst: Sverre - Illustrasjon: Sverre