Profileringsstand på Høgskolen i Harstad

02.10.08

Rekruttering av nye medlemmer har vært en prioritert oppgave for Norsk Folkehjelp Harstad de siste årene. I oktober 2008 blir det avholdt 30 timers førstehjelpskurs, og da var det naturlig å gjennomføre en stand på Høgskolen i Harstad for å se om dette kunne gi oss noen nye medlemmer.

I forkant fikk vi sendt ned Norsk Folkehjelp sin "skrytebag" fra Tromsø - Takk til deg Morten. Denne representerte et kjærkomment tilskudd... Vår demonstrasjon bestod av en lysbildeserie med en rekke nye og gamle bilder som beskriver vårt arbeid, diverse informasjonsmateriell, samt en tilbudsoversikt som gav studentene et utrolig godt tilbud om gratis førstehjelpskurs, mtm-maske og førstehjelpsveske hvis de meldte seg inn.

Vi fikk faktisk mye oppmerksomhet og mange tok kontakt for å få informasjon om organisasjonen og hva vi driver med. Mange lurte som vanlig på hva som er forskjellen mellom oss og Røde Kors.

Og resultatet: 3 nye medlemmer og god markedsføring av Norsk Folkehjelp Harstad.

Takk til HIH og nok en gang takk til Chili Harstad for hjelp til trykking av plakater i A3-størrelse.

 

Tekst og foto: Sverre