Opprustning av folkehjelpsbåten

Norsk Folkehjelp Harstad har i de siste årene opprustet mye av sitt redningstekniske utstyr.

I 2012 var det båten som fortjente en opprustning i form av sonarutstyr,  en skikkelig kartplotter og tørrdrakter.

Målet her var todelt: Kartplotteren bedrer navigasjonsmulighetene og øker sikkerheten til mannskapet. Sonarutstyret er tenkt brukt som er hjelpemiddel for å få en oversikt over hva som befinner seg under båten ved søk etter savnede (personer, vrak etc.)

Med god støtte fra Harstad Sparebank, Nergård Havfiske, Seaworks Harstad, Compartner og ikke minst Båtsenteret Harstad valgte vi å investere i denne typen utstyr i slutten av 2012.

Denne artikkelen beskriver monteringsprosessen og våre erfaringer.

Desember 2012: Alt utstyret har ankommet og legges ut for å få en oversikt.
Det ble diskutert om vi skulle kjøpe en skjerm på 8" eller 10". Vi endte til slutt med en skjerm på 10".

Ivar finmåler og finner ut at det med 0,5 cm klaring skal la seg gjøre å felle den nye skjermen inn i styrekonsollen.

Montering

Lørdag 23. februar ble båten fraktet inn i varmen hos Teknor sine lokaler i Kilbotn. Jobben med montering av utstyret tok 10 timer.

Tettemasse påføres før sonarhodet blir montert på babordsiden av motoren.
Sonarhodet er ferdig montert, og ja, det går an å svinge motoren uten at den tar i sonarhodet. :-)
Alt utstyr som stod på konsollen er fjernet og utsagingsmalen er lagt på. 

Det som passet bra var at alle de gamle hullene ble dekket av det nye hullet til skjermen.

Hullet til skjermen er saget ferdig. Det er laget nye hull til voltmeter og timeteller nede til venstre.
Sonarenheten ble plassert inni styrekonsollen. En rekke ledinger ble systematisert, samlet og...
... lagt på plass.
Testtur

Lørdag 02. mars var det klart for å teste utstyret. På full fjære :-), og ved godt mot, møtte vi en islagt betongrampe i Hagan som minnet mest om en bob-bane... Etter litt hakking og måking var det klart for utsett.

Det var så mye is i havna at vi måtte la båten ligge å gå mot land noen minutter for å lage en råk med propellstrømmen.
Til tross for dette måtte vi sloss litt for å komme oss gjennom.
På denne turen testet vi for første gang de nye tørrdraktene som fungerte svært tilfredsstillende.
Som sikkerhetsutstyr denne dagen hadde vi for øvrig med en maritim VHF og en satelittsender av typen SPOT som sendte vår posisjon hvert 10. minutt. Denne informasjonen blir gjort tilgjengelig via en internettadresse, slik som kartet til venstre viser. Hvis man havner i sjøen vil denne enheten kunne sende vår posisjon fortløpende. Politiet var også informert om turen og dens hensikt.
Sonarsystemet var greit å benytte, og åpnet for mange muligheter. 

Sonardataene kan lagres på minnekort og studeres på pc når man kommer hjem...

... her ser man for eksempel vraket av "Belgica" som ligger uten for Stangnesodden.

Bildet er sterkt forminsket og ble vist mer detaljert på skjermen. På bildet overfor kan man se "Belgica" både som sidebilde og "downscan."

Dette er sidebilde som viser informasjon om hva som er på sidene av båten. Her ser vi "Belgica" på styrbord side.

Ved å holde muspekeren kan man i ettertid se informasjon som dypde og posisjon.

Bildet er sterkt forminsket og ble vist mer detaljert på skjermen.

Her ser man fortøyningstauene til de ulike båtpirene i Hagan.

Bildet er sterkt forminsket og ble vist mer detaljert på skjermen.

Her ser man steinfyllingen og den nederste delen av fundamentene som holder en kai oppe på høyre side av båten.

Bildet er sterkt forminsket og ble vist mer detaljert på skjermen.

Skjermen er også en stor kartplotter, og viser sjøkart fra Navionics.

Utstyret var operativt fra mars 2013.

Harstad Tidende nevte sonarutstyret i denne saken.

 

Tusen takk til Dekkmann som i denne anledning gav oss nye helårsdekk til hengeren, slik at den trygt kan trekkes på vinterføre.

Tekst og foto: Sverre