SNØSKREDØVELSE

Samøvelse med politiet og Norske Redningshunder

Steinfjellet 26.-27. februar 2011

Øvelsen startet egentlig på lørdag 26. februar da representanter fra Norsk Folkehjelp og NRH var på Steinfjellet og klargjorde "rasområdet" i et forrykende vær. Dette bildet er tatt på søndag og en av markørene graves her ned.
På grunn av mildvær og regn var det SPEILGLATT på veien, men scooterføret i felt var til tross for dette svært godt denne dagen.
Her er alle våre mannskaper kommet opp til rasstedet. Våre mannskaper snørekjørte inn til rasområdet. Dette ble en svært effektiv løsning hvor vi fraktet inn nødvendig utstyr og 8 mannskaper fra Bjørnhaugen til Steinfjellet i løpet av 30-40 minutter.
Operativ leder fra Norske Redningshunder og Norsk Folkehjelp samtaler med politiets innsatsleder om hvordan innsatsen skal koordineres.
Utstyr klargjøres og fordeles.
På vei inn til skredområdet.
Det var for øvrig ikke bare vi som var klare til innsats...
Vi startet med grovsøk med skredsøker. Etter kort tid fant vi to markører. Roy arbeider seg her fram mot funnsted.
Og etter kort tid var første markør ute.
Et kjærkomment syn vil jeg tro...
Utgraving av neste pasient. Her blir den bevisstløse pasienten løftet forsiktig ut, mens man hele tiden sikrer frie luftveier.
Pasienten legges i personellvarmer i sideleie i pulken. Hjelpemann på scooter sitter over pasienten i pulken for å sikre at luftveiene holdes åpne under transporten.
Etter mye graving, helt ned til 3 meters dyp...
... finner vi flere personer som graves ut...
...og kjøres ut av skredområdet.
Det var for øvrig ikke bare vi som gravde... :-)
For å forhindre nedkjøling ble noen av "pasientene" lagt i bobleplast...
... en smart løsning som varmer godt.
Kontroll med mannskapene som til en hver tid er inne i skredområdet er viktig. Her holder Frøydis kontroll med "skredport-funksjonen."
Etter endt øvelse samlet hele gjengen seg i folkehjelpshytta og spiste middag. Alt i alt var vi over 20 personer til bords...
... og ikke en stol var ledig.
Øvelsen ble så evaluert i sin helhet. Her av Helge Vasseng, leder i Norske Redningshunder.
... og av politiets representant denne dagen Kjersti Steinheim.

Alle parter konkluderte med at slike øvelser er svært viktige for å gjennomgå rutiner, optimalisere innsatsen og ikke minst for å bli bedre kjent med hverandre. 

Takk til alle som bidro, da spesielt politiet og markørene som gjorde øvelsen svært realistisk.

Tekst: Sverre - Foto: Ståle Knudsen og Sverre Vigstad