Samøvelse 13.06.15 

Norske redningshunder i Harstad har hatt kurshelg 12. - 14.06.15. 

Lørdag 13.06.15 arrangerte de samøvelse hvor temaet var samhandling i et maritimt miljø. Norsk Folkehjelp Harstad deltok med ca 10 mannskaper + båt.

Scenarioet var at en båt hadde forsvunnet på vei fra Lundenes til Stornes. 5 personer var savnet. Det ble søkt med båt, hunder, og strandsøk i og rundt Bergsvågen.

 

Norsk Folkehjelp Narvik kom for å delta og hadde tatt med båten sin. Nyttig erfaring å få samarbeide med dem under et slik oppdrag.
Aksjonen ble ledet fra kystvaktskipet KV Heimdal som fungerte som KO for båtressursene.

Andre aktører var: 

Norsk Redningshunder, Harstad Røde Kors Hjelpekorps, Harstad Brannvesen, Harstad Havnevesen, Redningsselsskapet, Harstad Båtforening.

Mannskaper fraktes ut til KV Heimdal.

Aksjonen endte godt, og alle de savnede ble funnet.

Aksjonen ble til slutt evaluert på Karlotbrygga.
Mange nyttige erfaringer ble diskutert.

Vi takker Norske Redningshunder for invitasjon til en flott øvelse!

For flere bilder i større oppløsning, trykk her.

Tekst: Sverre - Foto: Sverre / Magnus / Elisabeth Paulsen