Sanitetsvakt på

Sommerfestivalen i Kvæfjord 2008

Sommerfestivalen er en årlig begivenhet som arrangeres av psykiatritjenesten i Harstad Kommune. Deltakerne, som kom fra hele Nord Norge er i alle aldre og har varierende funksjonsnivå. 

Åshild, Ivar og Ann-Kristin samlet før vaktens start. I bakgrunnen ser vi arrangøren som har fått rigget til sitteplasser og satt kaffen på kok. Deltakerne er begynt å samle seg til en fin sosial samling med turløp med påfølgende grilling og kaffe.
Inge på toppen av Surnåsen. Her er han klar til å ta imot de første deltakerne på årets  "Jordbærløp" og har her kontakt med det andre laget som er på sanitetspost.
Etter "Jordbærløpet" er deltakerne her samlet til mat og drikke. Vi ser også Ivar og Åshildfra NF Harstad, som sitter ute til venstre.
I et lite øyeblikk fant vi ingen ledige stoler, men Ivar er vant til å improvisere. Dermed benyttes sambandskassene til campingbord og båra blir til sitteplasser. 
Ann Kristin snakker med en av arrangørene, Ole Kristian Lundberg.

Tekst: Inge Fagerland

Foto: Ann Kristin Larsen & Inge Fagerland