- Høstøvelsen 2010 -

Samøvelse med 

Harstadgruppen av Norsk Radio Relæ Liga

Bjørnhaugen - 23.10.2010

Å øve er viktig. Vi valgte i år å legge en noe større øvelse til Bjørnhaugen, som er vårt primærområde. Faktorer for årets øvelse var:

- Testing av den nye beredskapsplanen

- Søksformer, navigering, samband, operativ ledelse og samhandling (internt / eksternt)

- Samarbeid med Harstadgruppen av Norsk Radio Relæ Liga (radioamatørene) som nylig har gått til anskaffelse av trackingutstyr til bruk under redningsaksjoner.

Første ledd var utkallingen. Denne fant sted på torsdags kveld. Vi brukte anledningen til å teste "Telemeny" hvor vi fikk kalt ut en stor gruppe på kort tid. 

Fredags kveld ble det gjennomført temakveld på hytta. Samband, kart, kompass, og GPS ble gjennomgått. 8 personer deltok og overnattet på hytta. God stemning og god mat.
Aksjonstart var avtalt til kl 10:00 på Bjørnhaugen. Norsk Folkehjelp stilte med totalt 12 personer, hvorav 2 arrangerte selve øvelsen. Radioamatørene stilte med 3 personer.
Operativ leder, Bjørn Tore, har fått en detaljert briefing og informerer her sine mannskaper om at en jeger er savnet i området Aurevann - Storvann syd. Mannskapene får instruks om innsatsform.
Lagene planlegger sine søk. Under aksjonen opererte vi med 3 lag.
Asbjørn Selseth fra Sivilforsvaret deltok som observatør under øvelsen.
Roy Veimoen deler ut trackere til ett av lagene. Totalt hadde vi 5 trackere i drift.
Tre av våre nye medlemmer Hilde, Trond Åge og Sigmund deltok også. 

Engasjementet var på topp...

Det ble etablert KO på hytta vår. Her klargjør radioamatørene for visning av kart på lerret.

Fra LA1H (radioamatørene) stilte: Roy Veimoen, Frank Olav Hæggdal og Per Sverre Budahl.

Bjørn Tore og John Otto har etablert KO. Bjørn Tore fører aksjonslogg...

For å øke pulsen litt hos operativ leder meldte øvingsleder inn 60 personer (4 lag) fra Forsvaret som KO kunne disponere fritt. Disse 4 "lagene" deltok under hele øvelsen. KO forholdt seg med andre ord til 7 lag i felt.

Etter kort tid hadde radioamatørene sporingsdataene fra trackerne til hvert lag klare. Disse ble presentert på lerret. Her kan vi se hvordan lagene forflytter seg utover.
Systemet er laget slik at man også kan benytte topografiske kart. 
Ett av lagene gjennomfører stisøk langs Storvann Syd.

Solen kom etter hvert fram og etter noen timer i søk tok lagene seg...

... en velfortjent hvil og en kopp kaffe.
Det ble benyttet forskjellige søksformer som stisøk, kompassøk og manngard.

Krysspeiling av observasjoner ble også benyttet som ledetråd. Dette ledet mannskapene inn mot funnstedet...

...hvor våre mannskaper fant en sterkt nedkjølt jeger med sterke smerter og brukket fot.
Roy forsikrer seg om at jegerens gevær ikke er ladd. Skadestedet er nå sikret.
Den skadde blir lagt på et isolerende underlag...
... og lagt i en jervenduk.
Den skadde foten blir spjelket ved hjelp av et liggeunderlag. Dette ble en god løsning.
Plutselig mister den savnede bevisstheten.
Ann Kristin sikrer frie luftveier og kontrollerer respirasjon.
En av oppgavene til lagene var å finne helikopterlandingsplass. Her blir pasienten fraktet til "helikopteret" som nettopp har landet...
Øvelsen ble avsluttet etter at pasienten var kommet seg "inn i helikopteret". Etter endt øvelse ble hele aksjonen evaluert på hytta. Man konkluderte med at (sam)øvelser av denne typen er svært verdifulle. Vi diskuterte enkelte forbedringspotensialer og innfører disse umiddelbart i vår organisasjon. 

Bildet viser hvordan lagene forflyttet seg fram til funnstedet.

Da skulle alt være klart til "Øvelse Tyr" den 03.11.2010...

Foto: Frøydis, Sverre og Trond Åge - Tekst : Sverre