Skolekonsert

22. september 2011 ble det arrangert skolekonsert for 2000 skoleelever i Harstad. Konserten fant sted i Seaworkshallen. Konserten skulle skape blest om årets TV-aksjon som samler inn penger til Norsk Folkehjelp sitt mineryddingsarbeid. Norsk Folkehjelp Harstad var selvsagt til stede...

Vi møtte ved Seaworkshallen kl 0800. Først fikk vi informasjon fra en representant for Harstad Brannvesen. Tema var plassering av slukningsutstyr og planlegging av en eventuell evakuering.
Vi lagde klar en sanitetspost med nødvendig førstehjelpmateriell, men alt gikk greit for seg og ingen uhell skjedde.

Våre oppgaver under konserten var å se til at alle kom seg fra/til bussene og inn/ut av hallen. Vakthold ved alle nødutgangene og vakter foran scenen.

Til tross for at konserten skjedde på dagtid stillte vi med 10 mannskaper. Dette var dog litt i minste laget, og Harstad Røde Kors Hjelpekorps stillte på kors varsel med 3 mannskaper. AUF i Harstad stillte også med representanter. En stor takk til dere.

Etter kort tid kom de første elvene...
... og etterhvert ble det svært mange!
Det ble arrangert to konserter med 1000 elever på hver konsert.

Konserten ble åpnet av et spenstig dansenummer med dansere fra Harstad Kulturskole.

Ordfører Helge Eriksen (til venstre i bildet) deltok også på arrangementet. Han holdt en apell og fortalte blant annet om sine militære erfaringer med miner fra Balkan, samt kom med en oppfordring i forhold til mobbing.
Norsk Folkehjelp sine maskoter Andi og Anny var også til stede. Disse var svært populære blant barna, og hos Bjørn Tore som endelig fikk se disse i full størrelse.
Arrangementet ble ledet av journalist og programleder Birte Horne. På scenen var også Norsk Folkehjelps minerydder Dag Ellefsrud. Det ble gitt informasjon om hva en mine er, hvordan den fjernes, og hvilken skade den kan volde.

En av hovedintensjonene med konserten var å motivere barn til å delta som bøssbærere på TV-aksjonen 23. oktober 2011.

De to virkelig store trekkplasterene var Bjørn Johan Muri og Omar Michael Batti (O'bee). Disse var utrolig populære...
... særlig hos jentene. ;-)
Autografsultne barn samles rundt folkehjelpsbilen.
O'Bee og Bjørn Johan Muri i folkehjelpsbilen.

Etter endt konsert var alle parter svært fornøyde med innsatsen. 

En stor takk til TV-aksjonskomiteen som tok inititativ til en slik konsert, alle deltakerne for flott innsats og andre som bidro på en eller annen måte.

Andre media sin dekning av arrangementet:

Harstad tidende - Populære Muri

Harstad Tidende - Danset for 2000

Harstad Tidende - Bildeserie

Tekst og foto: Sverre