Temakveld 01.02.2012

Utprøving av lys og sikringsutstyr

Under Tour De Andørja 2011 fikk vi erfare at vi i gitte situasjoner har behov for å kunne sikre pasienter og mannskap i vanskelig terreng. Vi har derfor skaffet til veie nødvendig sikringsutstyr til bruk under krevende forhold. Onsdag 01.02.2012 testet vi dette.

Utstyret ble testet i en skråning utenfor veien overfor Harstadvannet (Folkeparken). Skråningen ble belyst med eget lysutstyr (4 x 500W halogenlyskastere), noe som fungerte svært tilfredsstillende for denne typen oppdrag.

Demonstrasjon av sikring satt i bil.
Demonstrasjon av sikring satt med isplugger.
Taubrems.
Bruk av rapellåtter med prustik (stoppesikring).
Rapell ned til skadet person.
Den skadde taljes opp festet til backboard-båren.
Gode lysforhold.
Den skadde er kommet opp.
Etter at vi kom tilbake på depotet øvde vi på rappellering og heising av person ved hjelp av talje.
Hans Jacob er klar til å bli heiset opp.
Hans Jacob heises opp ved hjelp av taljeoppsett. Det er kun en person som drar i taljetauet.
Til slutt øvde vi på rapellering fra andre til første etasje (4-5 meter høyt). Her er det Hans Jacob som tester "Australsk rapell" (med ansiktet ned).

Foto: Bjørn Tore Samuelsen / Sverre Vigstad  - Tekst: Sverre Vigstad