Leteaksjon i Hellemobotn

 

09-12 august 2012:

Norsk folkehjelp Harstad bisto i søket etter den 19 år gamle Joey Ravn, som forsvant ved fjellet Allak 2 mil øst for Hellemobotn.  Norsk folkehjelp Harstad og Norsk folkehjelp Andøy etablerte base camp i Hellemobotn.

Roy på vei opp mot fjellet Amasvagge, som på samisk betyr "ufremkommelig."
Bildet viser hvorfor fjellet blir kalt ufremkommelig.

Søket er avsluttes uten funn, og kursen går tilbake mot Hellemobotn.

Du kan lese mer om aksjonen her:

http://folkehjelp.no/no/nyheter/2012/?module=Articles&action=Article.publicShow&ID=19516

http://www.fremover.no/lokale_nyheter/article6186862.ece  

http://www.fremover.no/lokale_nyheter/article6180315.ece

http://www.fremover.no/lokale_nyheter/article6182188.ece

Foto: Magnus og Roy Jonassen - Tekst: Magnus Jonassen