Sanitetsvakt på Harstadmarsjen 31.08.2014

 Norsk Folkehjelp hadde sanitetsansvaret under Harstadmarsjen 2014.
 Norsk Folkehjelp stillte med 3 lag, plassert ved Grunnvannet, Musvannet og på Middagsfjellet.
 Det ble solgt sanitetsmateriell, og...
 ... barna fikk ballonger.
Ved denne vakten hadde vi også med en av Ambulansene til UNN. 

Vakten forløp rolig uten noen form for dramatikk.