Sanitetsvakt på Hinnøyløpet 2015

Arrangert av Sørvikmark idrettslag 15.03.2015

Hinnøyløpet er et 30 km langt turren som går fra Sørvik til Storjorda, via Sørlia og Kilbotn tilbake til Sørvik. For tredje gang hadde Norsk Folkehjelp Harstad ansvaret for sanitetstjenesten under dette flotte arrangementet. Til sammen deltok 10 mannskaper under vakten. 

I forkant av arrangementet ble det som vanlig utarbeidet beredskapsplanverk og informasjonsmøter ble gjennomført med arrangør, AMK-Harstad, samt pressevakt UNN.

Bilen ble brukt som KO under arrangementet. Her fra hadde Øystein kontroll over 4 lag og 3 scootre. 

To repeatere ble benyttet for å gi sambandsdekning over hele traseen.

Heller ikke i år noen store skader, noe som førte til en udramatisk vakt.

Tekst: Sverre - Foto: Øystein