Sanitetsvakt på Hinnøyløpet 2014

Arrangert av Sørvikmark idrettslag 23.03.2014

Hinnøyløpet er et 30 km langt turren som går fra Sørvik til Storjorda, via Sørlia og Kilbotn tilbake til Sørvik. For andre gang hadde Norsk Folkehjelp Harstad ansvaret for sanitetstjenesten under dette flotte arrangementet. Til sammen deltok 11 mannskaper under vakten. 

I forkant av arrangementet ble det utarbeidet beredskapsplanverk og samarbeismøter med arrangør og AMK-Harstad.

Bilen ble brukt som KO under arrangementet. Her fra hadde Øystein kontroll over 4 lag og 3 scootre. 

To repeatere ble benyttet for å gi sambandsdekning over hele traseen.

Ingen store skader forløp i år, noe som førte til en udramatisk vakt i år...
Mannskapene kunne dermed kose seg i solveggen.

Her er Michael og Vegard ved Arcticcat'en som deltar på sin første sanitetsvakt.

Tekst: Sverre - Foto: Norsk Folkehjelp Harstad