- Hjertestarterkurs -

For Nergård Havfiske (MS "Arvid Nergård" og MS "Kasfjord")

Thon Hotel Harstad - 03.01.2011

Norsk Folkehjelp Harstad har siden 2009 hatt et samarbeid med Nergård Havfiske (tidligere Ytre Rolløya). Vi har levert fire hjertestartere til deres trålere og gitt opplæring til mannskapene i bruken av disse. De første kursene fant sted i Tromsø (Jon Pedersen, NF-Tromsø) i 2009. Den 03. januar gjennomførte Nergård Havfiske HMS-dag i Harstad og da gav vi opplæring i bruk av hjertestarter for mannskapet på "Arvid Nergård" og "Kasfjord." Frøydis og Inge var hovedinstruktører for leksjonen. Bjørn Tore og Sverre deltok som hjelpeinstruktører.
Vi har levert fire hjertestartere av typen Lærdal FRX til trålerne. Dette er en halvautomatisk hjertestarter av samme type som vi benytter selv.
Inge og Bjørn Tore klar til å demonstrere HLR.
Mannskapene øver på hjerte-lungeredning. Totalt gjennomførte 30 personer opplæringen.
Her får deltakerne teste hjertestarteren. For å demonstrere benyttet vi, i tillegg til en vanlig øvingshjertestarter, øvingselektroder til den ordentlige hjertestarteren. På denne måten fikk mannskapet teste og se hvordan deres hjertestarter funger i praksis.

Tekst og foto: Sverre