Kurs for instruktører og brukere av

halvautomatisk hjertestarter

Som et ledd i kompetanseutrustningen av våre mannskaper falt det seg naturlig å ta en opprustning på hjertestarter- siden. Vi har lenge savnet lokale instruktører som kan kjøre brukerkurs for halvautomatisk hjertestarter. Kurset fant sted på hytta 19.-20. juni. I løpet av disse dagene fikk vi utdannet 2 DHLR-instuktører og 6 DHLR-brukere.

Bilder fra helga...

Guttorm Skovly er hovedinstruktør for Norsk Resucitasjonsråd. Han er medlem av Norsk Folkehjelp Hadeland og tok turen oppover for å få utdannet våre instruktører.

"Alltid hyggelig å få treffe andre folkehjelpere," sa Guttorm.

Vi takker for at du tok deg turen oppover!

Vi har nå to godkjente DHLR-instruktører. De er Frøydis Frantsen og...
... Inge Fagerland.
Frøydis demonstrerer prosedyren for DHLR-behandling.
Hans Jacob forbereder innblåsning ved hjelp av maske med enveisventil.
Hilde utfører hjertekompresjoner.
Hilde og Bjørn Tore samarbeider om DHLR-behandling.
Torunn er klar for å gi støt. "Hold avstand fra pasienten" signaliserer hun.
Hans Jacob og Ali samarbeider om behandlingen.
Her er det Hans Jacob som kobler den skarpe hjertestarteren (ikke øvingsapparatet) på Guttorm for å se om hjertestarteren anbefaler å gi sjokk eller ikke...

... og det anbefalte den heldigvis ikke. (En hjertestarter er laget slik at den ikke feilaktig skal kunne gi støt til et "friskt hjerte.")

Guttorm demonstrerer en mer skånsom måte å legge en pasient i sideleie. Hilde er den perfekte markør. 

"Har aldri kjent noen så livløs..." konkluderer Guttorm.

Takk for flotte dager på hytta!

Tekst: Sverre - Foto: Sverre, Frøydis, Hans Jacob