Økt beredskap - flyforbud

 

  Midt i april ble det etablert flyforbud for flytrafikk i Norge og senere i Nord-Europa grunnet aske fra et vulkanutbrudd på Island. Dette medførte at ambulansehelikoptertjenesten i vårt område ble satt på bakken.

Vi har som en konsekvens av dette økt vår beredskap, og meldt fra til Politiet om dette. Ved behov kan vi bistå ved transport av skadde utenfor vei ved hjelp av scooter og båt.

På bildet er det Hans Jakob som kontrollerer scooterhengeren. Alt vårt materiell er nå pakket og klart til å tas ut på kort varsel.

Tekst og foto: Sverre Vigstad