Leteaksjon Brøstadbotn 02.09.2010

31. august ble en eldre kvinne meldt savnet i området rundt Sætervannet sør for Brøstadbotn. En svært omfattende leteaksjonen ble umiddelbart iverksatt. Vi ble anmodet om å stille om morgenen 02. september.
Norsk Folkehjelp fikk i oppgave å søke området fra sjøen (vest for Sætrevannet) opp mot fjellområdene vest for vannet. Bildet viser fjellesiden som vi skulle forsere.
Området vårt var svært bratt og svært uoversiktlig. På bildet vises Bjørn Tore, Svein Pedersen (NF Narvik), Roy, Ann Kristin og Trond Åge.
Her passerer vi tregrensen og begynner å få litt bedre oversikt. På laget hadde vi også tre frivillige som gjorde en fantastisk innsats. Det ble søkt med manngard og stisøk med flanke. Totalt var vi ute i 8-9 timer, uten å gjøre funn.

Den savnede kvinnen ble funnet noen dager senere.

Foto og Tekst : Sverre