Tilrettelagt tur for barn og ungdommer med spesielle behov til Arnøya 30.09.2006

Sommeren 2006 søkte Norsk Folkehjelp Harstad om økonomisk støtte fra Statkraftfondet for å arrangere en båttur for funksjonshemmede. Søknaden ble innvilget, noe som gjorde at vi den 30.09.2006 tok med oss fem gutter i alderen 5-15 år på en dagstur til Arnøya.

Arrangementet ble gjennomført i samarbeid med Kvæfjord Opplevelse og Avlastning AS (KOA). I tillegg til 5 deltakere stilte KOA med 3 ledsagere.

 

Arnøya er en perle som ligger rett utenfor Stangnesbasen i Harstad. Deltagerne ble fraktet over med båt fra flytebryggen på Stangnesbasen til Arnøya. Dette er en distanse på ca 600 meter. 
Til transporten av utstyr og personell ble vår egen redningsbåt benyttet. Turen tok 1-2 minutter.
 

I forkant av arrangementet hadde to medlemmer fra NF- Harstad vært på Arnøya på befaring. En av utfordringene var hvordan vi skulle få deltagerne i land på et forsvarlig vis. Dette løste vi med å bygge en "liten brygge" av noen paller slik at deltakerne kunne gå tørrskodd i land.

Norsk Folkehjelp stilte med til sammen 5 mannskaper denne dagen. 2 personer hadde hovedansvaret for båten og de 3 andre hadde oppgaver i leiren.
Medlemmene fra NF-Harstad var tidlig ute på Arnøya denne dagen. Før deltakerne kom hadde vi etablert leir med lavu (i tilfelle regn), bålsted, grill samt bord og sitteplasser.

Vi ryddet også området for søppel slik at alt skulle være klart til gjestene ankom. 

Deltakerne kom til Stangnesbasen kl 10:00 og var på Arnøya i fire timer.

Aktiviteter:

På forhånd hadde vi lagt ut 5 skatter på øya. Skattene bestod av godsaker, leker og selvsagt gullmynter... :-)

De eldste av deltakerne har her startet skattejakten. To folkehjelpere forsøker å holde følge for å gi tips om hvor de skal lete. 

Innsatsen var det ingen ting å si på!

De to minste av deltakerne var på oppdagelsestur i fjæra. Dette var tydeligvis spennende. Heldigvis hadde ledsagerne fra KOA tatt med tørre sokker og støvler... :-)
En av deltakerne sammen med ledsager fra KOA. 

(KOA har gitt samtykke til at vi legger ut dette bildet.)

I fjæra finner man mye rart. Denne dagen var det ingen av krabbene på Arnøya som kunne føle seg trygge...

 

Folkehjelpsbåten var det mange som syntes var spennende og alle guttene fikk seg en tur med båten rundt øya.

(KOA har gitt samtykke til at vi legger ut dette bildet.)

Til lunsj serverte vi hamburger, med all verdens tilbehør. Dette ble svært godt mottatt. 

Åshild hadde stått for innkjøp av matvarer, brus og snacks, så vi led ingen nød... :-)

 

Ivar har startet masseproduksjon av pølsespidd.

 

Åshild koser seg med den nykokte bålkaffen. 

Til tross for at høsten for lenge siden har begynt å melde sin ankomst var vi heldige med været. Fin temperatur og lite vind.

Alle deltakerne fikk diplom med bilder fra turen tilsendt i etterkant.

Norsk Folkehjelp Harstad takker KOA for godt samarbeid og en flott opplevelse for oss alle!

Vi sender også en stor takk til Statkraftfondet for økonomisk støtte og til Norbase på Stangnes som lot oss disponere områdene sine. Dessuten en stor takk til Harstad Brannvesen som lot oss låne redningsvester til de minste barna og Harstad Båtsenter som gav oss en svært god pris på de oppblåsbare redningsvestene.

Tekst og foto: Sverre