Leteaksjon etter savnet jeger 15.09.2008

Fire personer fra NF Harstad deltok i lag med Forsvar, Røde Kors og redningshundene etter en savnet jeger ved Altevann (Indre Troms, 3 mil øst for Setermoen).  Politiet etablerte KO  rett ovenfor demningen ved Altevann. Været var helt topp, denne dagen. Jegeren ble savnet på søndag kveld. Det hadde blitt lett hele natten, og vi kom opp mandag for å avløse de første mannskapene. Akkurat i det vi skulle til å bli fraktet ut med båt over Altevann fikk vi melding om at jegeren hadde fått gitt beskjed om at han var i god behold og hvor han var. Han ble hentet ut med helikopter. Totalt deltok det tre helikoptere i aksjonen.

Mannskaper samlet bak Norsk Folkehjelp Harstad sin bil ved Altevann.
Beredskapsbilen til NF Tromsø
God gjeng (totalt 14) fra Norsk Folkehjelp Narvik, Lenangen, Tromsø og Harstad.
Oversiktsbilde fra KO. Salvasskardfjellet i bakgrunnen.
Vi er godt forberedt også med mat og drikke.
Medlemmer fra de fire representerte NF gruppene 
To personer fra NF Narvik i lag med Ivar og Kai Ove fra NF Harstad.  Personen i rødt er en representant fra Røde Kors stasjonert på Ko, som hadde som oppgave å koordinere letemannskapene.
Kai Ove og Ivar klar og på vent for å fra ut fra basen til tildelt leteplass.
Oversiktsbilde – med Altevann i bakgrunnen

Flere fra de ulike Røde Kors og NF gruppene var til slutt samlet nede ved stasjonen til Sivilforsvaret.  Det var jo nykokt kaffe der...

 

Tekst og foto: Inge