Sanitetsvakt på Hinnøyløpet 2013

Arrangert av Sørvikmark idrettslag 23.03.2013

Hinnøyløpet ble arrangert for 44. gang i 2013. Norsk Folkehjelp Harstad ble i år forespurt om å tilby sanitetstjenester under arrangementet.

I forkant ble det gjennomført planleggingsmøte med arrangør og AMK Harstad, og alle sentrale roller ble avklart. Innsatsplanen for arrangementet, møteplass for ambulanse og skadeinstruks var bekjentgjort for SMIL og egne mannskaper.

Sanitetstjenesten ble ledet fra vår mannskapsbil, som (via repeater på Sætertinden og snudde frekvenser) hadde sambandsdekning med alle postene.

Trykk her for å se postplasseringen.

Her går starten for den største puljen av deltakerne som går på tid. Totalt deltok 340 deltakere i år, en økning med 31 deltakere siden forrige arrangement, melder Harstad Tidende. Det var lagt ned et enormt forarbeid i traseen, som jo egentlig i stor grad er lagt til skogsbilveier og traseer som ikke benyttes til skiformål til vanlig. Mange av deltakerne roste skiforholdene.
Ann Kristin klar til innsats på den første posten deltakerene passerer.
Børge var også plassert på post 1.
Inge, for anledningen plassert i Sørlia.
Portrettbilder er åpenbart i skuddet, her er Magnus.
Inge gjør klar saft til tørste skiløpere.
Folkehjelpere samlet foran mål, ventende på deltakerne.
Etter at siste deltaker var kommer i mål, var det bare å laste opp utstyret, pakke om, og gjøre klar til påskeberedskapen.

Vi ser tilbake på en vakt uten de store hendelser, bare en person valgte å bryte ved en av våre poster. Godt forarbeid før et slik arrangement er viktig, og vi konkluderte med at planverk og praktisk gjennomføring hadde gått hånd i hånd.

Harstad tidende lagde denne og denne saken om arrangementet.

Tekst: Sverre - Foto: Norsk Folkehjelp Harstad