01. Mai 2007

Siden Norsk Folkehjelp Harstad har inngått et mye tettere samarbeid med LO, falt det seg naturlig å stille opp i årets 01. mai tog i Harstad. Vi har ikke hatt tradisjon for å gjøre dette tidligere.
Toget, anført av Harstad Skoles Musikkorps, gikk fra torget og endte opp i Nordic Hall.
Årets 01. mai - aksjon er et samarbeid mellom LO og Norsk Folkehjelp og har som hovedmål å samle inn penger til Norsk Folkehjelp sitt arbeid i Palestina.
Vi i Norsk Folkehjelp Harstad hadde noen dager før dette arrangementet tatt kontakt med Kirstin Belck-Olsen som er Norsk Folkehjelp sin representant i Gaza. Vi anmodet henne om å sende oss bilder fra Norsk Folkehjelp sitt arbeid i dette området.

Vi lagde en presententasjon av disse bildene (25 stk) og satte dette sammen med passende musikk. LO brukte denne presentasjonen som åpningen på årets 01. mai arrangement i Nordic Hall.

Inge, som ingen kan si nei til, samler her inn penger. 

Totalt fikk vi inn 4535 kr.

Vi sender samtidig en stor takk til Guro Simonsen, Kristine Lorentzen og Ingrid Osen fra AUF som også gikk med Norsk Folkehjelp sine bøsser.

Etter talene var det musikk, hvor Harstad Skoles musikkorps spilte.

Arrangementet ble avsluttet med at vi fikk vise en presentasjon om Norsk Folkehjelp sitt arbeid i Harstadområdet.

Vi fikk svært mye god tilbakemelding denne dagen, og mange viste interesse for vårt arbeid. To nye medlemmer ble det også... :)

Tekst og foto: Sverre